คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 13 ธ.ค.65 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.70
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมโครงการให้ความรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
 
     

ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมโครงการให้ความรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565