คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 15 พ.ย.65 ถึงวันที่ 30 พ.ย.70
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : หลักสูตรการค้าสมัยใหม่จัดโครงการ "ส่งเสริมสมรรถนะด้านวิชาการ และเครือข่ายสัมพันธ์ MT ครั้งที่ 2"
 
     

หลักสูตรการค้าสมัยใหม่จัดโครงการ "ส่งเสริมสมรรถนะด้านวิชาการ และเครือข่ายสัมพันธ์ MT ครั้งที่ 2" เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 โดยจัดแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ หัวข้อ การตลาดดิจิทัลในธุรกิจการค้าสมัยใหม่และบริการ สำหรับนักศึกษาระดับ ปวส.2 ภายใต้การควบคุมดูแลจากคณาจารย์ จากสถาบันอาชีวศึกษาต่าง ๆ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสตูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ และวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎรนิกร